Kezdőoldal

Bemutatkozás

Történeti fejlődés

Az egyesület 1981-ben alakult az akkori Béke Sugár úti kis 4x4 méteres kis irodában. Az akkori alapító okiratban 76 fővel alakította meg az egyesületet Mekis Pál elnökletével. Az egyesület felkarolta és magáévá tette a mozgásában korlátozott és fogyatékkal élő embereknek való segítségnyújtást, érdekképviseletet, érdekvédelmet. Ennek köszönhetően a tagságuk egyre bővült  és igény mutatkozott a környező települések részéről is az ilyen típusú munka lehetőségei iránt. 1991-től Gál Ottó elnök úr vette át az egyesület szakmai vezetését és irányítását aki mozgássérült fogyatékkal élő így hitelesen tudta képviselni az egyesületet. A további fejlődés 1995-ben következett be amikor is sikerült anyagi forrásokat biztosítani egy újabb már nagyobb épület (iroda) megvásárlására a növekvő segítségnyújtással kapcsolatos igények kielégítésére. 1999-ben  az egyesületnek a Kulcs utca 7 szám alatt sikerült megvásárolni egy régi építésű de már modernebb épületet   aminek a területén  felépítettek egy iskolacentrumot is akadály mentesítve, szociális helyiségekkel ellátva. Az egyesület ma 30 településen (Battonyától-Dévaványáig) regionális szinten  helyi csoportokat működtet 5700 fős regisztrált taglétszámmal. A helyi csoportok önálló joggal de nem önálló személyiséggel bíróan működnek és végzik segítő  tevékenységüket. Az egyesület a 30 településen kialakította a helyi önkormányzati szervekkel a maga sajátos jó kapcsolati rendszerét aminek eredményeként sok helyen az önkormányzatok helyet biztosítanak  térítés mentesen a fogadó órák lebonyolítására ,hiszen az ilyen civil kezdeményezéssel alakult szervezetek jobban és hatékonyabban tudják képviselni a helyi sorstársak érdekeit , ők pontosan tudják miben és hogyan lehet segíteni és nem utolsó sorban hogyan kell  és kinél  mindezeket lebonyolítani a fogyatékkal élők érdekében. 2012-től új vezetéssel de hatékonyan működik egyesületünk öregbítve az  jó hírnevét.

Egyesület működése

Az egyesület az alapszabályban rögzített működési rendnek megfelelően él és dolgozik. Mint kiemelten közhasznú egyesület nem csak a tagok érdekében fejt ki érdekvédő érdekérvényesítő munkát hanem minden sorstárs és más betegség csoportba tartozó fogyatékkal élő érdekében is. Az egyesület felügyeleti szerve a Békés-megyei Főügyészség, illetve az országos szövetség a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos szövetsége (MEOSZ).  Az éves munkáról közhasznúsági beszámoló formájában számol be a vezetőség valamint külön fejezetben a  költségvetés alakulásáról a küldöttgyűlés előtt.

Önálló Életviteli Központ

2005-ben az egyesület megalakította az ”Önálló Életviteli Központ” néven működő szolgáltatását minden mozgásában korlátozott és fogyatékkal élő ember számára. Ez a központ rendelkezésére áll azok számára is akik fogékonyak az önálló életvitel szemléletének terjesztésére, vagy ehhez segítséget tudnak nyújtani. A központ munkatársai, vezetői tanácsadók maguk is érintettek így hitelesebbek a tanácsot kérők számára. Az Önálló Életviteli Központ mindenki számára megközelíthető, akadály mentesítve van. A központ célja semmiképpen sem az , hogy a feladatokat a fogyatékkal élő emberek helyett végezze el ,hanem segítse őket a felvilágosító, révész munkavégzésekkel az önálló életvitel elsajátításában életminőségük ,érdekérvényesítő képességük javításában.

Önálló Életviteli Központ Céljai:

-         Esélyegyenlőség, Együttműködés, Nyitottság, őszinteség, Sorstársi segítség, Önkéntesség, Önállóság, Ingyenesség, Akadálymentes környezet

Szlogen: Együtt , egymásért meghatározhatjuk a jövőnket!

Önkéntesség

2007-ben az egyesületet a Szociális Munkaügyi  Minisztérium Társadalmi Párbeszéd és Civil kapcsolatok Főosztálya a 2005.évi LXXXVIII. Törvény alapján iktatószám 24508/200700678 sorszám alatt fölvette az önkéntesek nyilvántartásába. Ez a szolgáltató tevékenység még szélesebb körű munkát és elméleti tudást igényelt a munkatársaktól. Ez a határozat  részletesen tartalmazza az önkéntes munkában milyen feladatokat kell elvégezni a  rászorulók érdekében.

Akkreditáció

A növekvő feladatok és a  még hatékonyabb jobb minőségű munka és a kor magasabb színvonalú elvárásainak megfelelni akarás  már az egyesületet is komoly kihívások elé állította amit már magasabban képzett munkatársakkal lehetett megoldani ezért 2008. január 3-tól a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által a 176/2005.(IX.2)Kormány rendelet alapján az akkreditációs eljárás eredményeként  az egyesület rehabilitációs foglalkoztatóvá vált .Ez azt jelentette , hogy az egyesület 2008.01,.03-tól-folyamatosan foglalkoztathat megváltozott munkaképességgel bíró munkavállalókat akiknek a jogszabályokban rögzített kritériumoknak kellett megfelelni . Az egyesület a Gyulai Törvényszék 2015.december 18-i végzése alapján közhasznú szervezetként működik.

Egyesületnek nyújtott támogatások, anyagi források

Az egyesület pénzügyi forrásai igen korlátozottak zömében a tagdíj van mint bevételi lehetőség, ehhez társul bevételként még pályázatokon elért (NEA) célorientált forrás ,valamint egyéb pályázati lehetőségek pl: pénzügyi oktatásra, közösség építésre valamint a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) által 2009-ig normatív támogatása, 2010-től célfeladatokra adott támogatás szolgáltatási együttműködési megállapodás alapján költségvetési elszámolás ellenében ami hozzávetőlegesen megfelel az 2009 évi normatív támogatásnak.2011. év-től már kevesebb összeggel támogatta a MEOSZ az egyesületet , de még így is a működés lehetőségei rentábilisak a mai napig. Bevételi forrásként még van lehetőség pénzbeli adomány gyűjtésére is amit egyesületünk szívesen fogad.

Az anya szervezet valamint a régiós csoportok is a legtöbb esetben pályáznak a helyi önkormányzatoknál támogatási lehetőségekre amit sok esetben meg is nyernek. Ezen támogatás a helyi csoportoknál kerül felhasználásra a rendezvényekre, illetve közösségi célokra.

Az egyesület segítő munkája a fogyatékkal élő és rászoruló emberek érdekében.

Szolgáltatásaik

Sokféle szolgáltatást nyújt a rászorulók és a beteg fogyatékkal élő emberek számára zömében  térítés mentesen.

Ezek a következők:
- Írásos információk  -  térítés mentes

igény szerint
- Gépjármű szerzési támogatás információval segítés  -  térítés mentes
- Foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások  -  térítés mentes

folyamatos
- Fogyatékos gyermekek számára szolgáltatás  -  térítés mentes

szervezés szerint
- LÁT ügyintézés   -információ nyújtás                                                                -

folyamatos(2011.július 02-től csak információ nyújtás)
- Kölcsönzés (Bioptron lámpa)  -  térítés mentes

Max 3 hónap
- Révész szolgálat  -  térítés mentes

igény szerint
- Mozgássérült betegeknek segédeszköz kölcsönzés  -  térítés mentes

Igény szerint( támbot, hónalj mankó, manuális kerekes szék)
- Üdülés szervezés  -  önköltséges alapon

igény szerint
- Tanácsadás, felvilágosítás  -  térítés mentes

igény szerint
- Tanfolyamok , képzések  -  térítés mentes

saját szervezés, pályázatokon nyert képzés

meghatározott időben
- Orvos beteg találkozó  -  térítés mentes

évente többször/Zöldkeresztben/
- Edina és Társaiért alapítvány  -  térítés mentes

szükség szerint
- jogsegély szolgálat   /minden hónap utolsó péntek 8-12-ig/

ingyenes

  • Vendég szoba üzemeltetés
  • Idősek „Életfa Klub „ működtetés
  • Fiatalok Klub működtetés

 
Márton Gábor
elnök

Gyula 2018. március 8.